Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt wat goede zorg is, en wat de consument kan doen als hij ontevreden is over de zorg.

De Wkkgz is op 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz), de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en een aantal artikelen uit de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Zorgaanbieders
De Wkkgz is van toepassing op zowel grote zorginstellingen als kleine zorgaanbieders en solistisch werkende zorgverleners. Alle logopedisten werkzaam in de zorg vallen onder de Wkkgz.

Kwaliteit
In de Wkkgz is wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. De wet verplicht zorgaanbieders ook om ervoor te zorgen dat incidenten veilig gemeld kunnen worden, zodat de instelling/praktijk ervan kan leren. Ook moeten alle alle vormen van geweld in de zorgrelatie gemeld worden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Maatregelen vanaf 1 januari 2017
Een aantal bepalingen van de Wkkgz gaan per 1 januari 2017 in. Vanaf die datum moet u als zorgverlener beschikken over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris. Ook moet u zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. Dit NVLF heeft dit voor leden met een eigen praktijk of logopedisten die in dienst zijn van een praktijk collectief geregeld. U moet wel zelf uw cliënten wijzen op het bestaan van de klachtenregeling.

De Wkkgz-regeling voor niet-leden
Werkt u in een praktijk waarvan alleen de eigenaar NVLF-lid is en u niet? Dan valt u als werknemer niet onder het NVLF-lidmaatschap en kunt u ook geen gebruik maken van de gratis collectieve regeling. Om toch aan de eisen van de Wkkgz te voldoen, kunt u zich tegen betaling van € 175 euro (excl. btw) per jaar aansluiten bij de collectieve regeling van de NVLF. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om zelf lid te worden van de NVLF. Dit kost u € 390 per jaar, maar heeft u – door aansluiting bij de collectieve klachtenregeling - voor een groot deel meteen alweer terugverdiend.

Bent u klaar voor de Wkkgz? Doe de scan

Meer informatie over de Wkkgz door de Rijksoverheid